Drukuj

BR 1 2020001

Bibliotekarz Radomski” to kwartalnik informacyjno-publicystyczny wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu od 1993 r. Na jego łamach omawiane są problemy radomskiego środowiska bibliotekarskiego. Czasopismo umożliwia  przepływ informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stąd wśród materiałów, jakie najczęściej publikowane są w kwartalniku, odnajdziemy artykuły dotyczące spraw zawodowych, sprawozdania ze zjazdów, konferencji, seminariów, pomoce metodyczne, np. konspekty lekcji bibliotecznych czy scenariusze wystaw, przeglądy nowości wydawniczych oraz kronikę wydarzeń bibliotecznych.

Czasopismo redaguje zespół w składzie:

Anna Skubisz-Szymanowska - redaktor naczelna,
Alicja Bożena Śliwa - sekretarz redakcji,
oraz Ilona Michalska-Masiarz, Dorota Prawda, Ewa Ukleja, Marta Wiktoria Trojanowska. 

Cena: 5 zł/1 z.

W najnowszym „Bibliotekarzu Radomskim”…

 

Numery archiwalne „Bibliotekarza Radomskiego”: 

♦ 2019: Nr 1; Nr 2; Nr 3.; Nr 4.

♦ 2018: Nr 1-2; Nr 3; Nr 4.

♦ 2017: Nr 1; Nr 2; Nr 3-4.

♦ 2016: Nr 1Nr 2Nr 3-4.

♦ 2015: Nr 1Nr 2Nr 3-4.