Bibliotekarz Radomski

Bibliotekarz Radomski” to kwartalnik informacyjno-publicystyczny wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu od 1993 r. Na jego łamach omawiane są problemy radomskiego środowiska bibliotekarskiego. Czasopismo umożliwia  przepływ informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stąd wśród materiałów, jakie najczęściej publikowane są w kwartalniku, odnajdziemy artykuły dotyczące spraw zawodowych, sprawozdania ze zjazdów, konferencji, seminariów, pomoce metodyczne, np. konspekty lekcji bibliotecznych czy scenariusze wystaw, przeglądy nowości wydawniczych oraz kronikę wydarzeń bibliotecznych.

Cena 5 zł

W najnowszym „Bibliotekarzu Radomskim”…


 

 

 

Numery archiwalne „Bibliotekarza Radomskiego”:

 ♦ 2016:

NR 2

NR 1

♦ 2015:

NR 3/4

NR 2

NR 1