br 2017 1 Small

Bibliotekarz Radomski” to kwartalnik informacyjno-publicystyczny wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu od 1993 r. Na jego łamach omawiane są problemy radomskiego środowiska bibliotekarskiego. Czasopismo umożliwia  przepływ informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stąd wśród materiałów, jakie najczęściej publikowane są w kwartalniku, odnajdziemy artykuły dotyczące spraw zawodowych, sprawozdania ze zjazdów, konferencji, seminariów, pomoce metodyczne, np. konspekty lekcji bibliotecznych czy scenariusze wystaw, przeglądy nowości wydawniczych oraz kronikę wydarzeń bibliotecznych.

 

Czasopismo redaguje zespół w składzie:

Anna Skubisz-Szymanowska - redaktor naczelna,
Alicja Bożena Śliwa - sekretarz redakcji,
Maria Kaczmarska, Teresa Majdak, Ilona Michalska-Masiarz, Dorota Prawda, Ewa Ukleja, Marta Wiktoria Trojanowska. 

 

Cena: 5 zł/1 z.

W najnowszym „Bibliotekarzu Radomskim”…


Numery archiwalne „Bibliotekarza Radomskiego”:  

♦ 2016: NR 1NR 2Nr 3-4.

♦ 2015: NR 1NR 2NR 3-4.