Zapraszamy do udziału w projekcie Tak to widzę - ja i moje osiedle.

Wakacje w bibliotece organizowane są w czterech filiach bibliotecznych: filii nr 1 - na osiedlu Ustronie, filii nr 2 - na osiedlu Gołębiów, filii nr 6 – na osiedlu XV-lecia i w filii nr 16 – na osiedlu Południe. Jest to cykl zajęć dla dzieci w wieku szkolnym, pod wspólnym tytułem Tak to widzę – ja i moje osiedle. Uczestnicy stworzą mapę swojego osiedla, na której znajdą się wszystkie ważne dla nich miejsca, zarówno te rzeczywiste, jak i wyobrażone. Każda z map uzupełniona zostanie szczegółową legendą, zawierającą rysunki, fotografie i krótkie utwory literackie. Inspiracji poszukamy w książkach.

Wakacje w bibliotece rozpoczną się 1 lipca i potrwają do 23 sierpnia.

Filia nr 1 (os. Ustronie, ul. Osiedlowa 9) – zajęcia w środy i w piątki, w godzinach od 11 do 14

Filia nr 2 (os. Gołębiów, ul. Zientarskiego 1 A) – zajęcia w czwartki i w piątki, w godzinach od 11 do 14

Filia nr 6 (os. XV – lecia, ul. Kusocińskiego 13) – zajęcia w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 11 do 14

Filia nr 16 (os. Południe, ul. Barycka 2) – zajęcia we wtorki i czwartki, w godzinach od 11 do 14

Szczegółowy plan kolejnych zajęć będzie można znaleźć na profilach facebookowych poszczególnych filii.


UWAGA!
Rodziców prosimy o wydrukowanie niniejszego załącznika, zapoznanie się z nim, podpisanie i złożenie w filii, do której dziecko będzie przychodzić na zajęcia: KLIK...