Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest raz na dwa lata za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:
- książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
- książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż dwa lata wstecz od roku przyznawania Nagrody.

Następna Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana będzie 22 listopada 2019 roku.

Książka może być zgłoszona do nagrody tylko raz.

Wniosek o przyznanie Nagrody (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 24.09.2012 r.) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

Do wniosku prosimy dołączyć 6 egzemplarzy książki. Termin zgłaszania książek upływa 30 września 2019 r.

 


 

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2017

Nagrodę w kategorii „Książka literacka″ otrzymała Monika Sznajderman za Fałszerzy pieprzu. Opowieść rodzinną (Wyd. Czarne, Wołowiec 2016), w kategorii „Książka naukowa/popularnonaukowa″ Nagrodę zdobył Łukasz Krzyżanowski za pozycję Dom, którego nie było. Powroty ocalonych do powojennego miasta (Wyd. Czarne, Wołowiec 2016). „Nagrodę Osobną″ dla książek nie mieszczących się w poprzednich kategoriach, przyznano Mieczysławowi Szewczukowi za Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, obiekty (Wojciech Janik, Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom 2016).

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2015

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Zbigniew Kruszyński za powieść Kurator, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobyła Ewa Kołodziejczyk za pozycję  Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2013

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Michał Sobol za Pulsary, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Szczepan Kowalik za Konflikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna parafia w polityce władz PRL (1962-1977).

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2011

Nagrodę w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa zdobył Dariusz Kupisz za Rody szlacheckie ziemi radomskiej. Jury nie przyznało nagrody w kategorii książka literacka.

Laureaci Nagrody Literackiej Miasta Radomia - 2009

Nagrodę w kategorii książka literacka otrzymał Bernard Gotfryd za zbiór opowiadań Widuję ich w snach, w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa Nagrodę zdobył Jerzy Sekulski za Encyklopedię Radomia.