Laureaci Nagrody:

Bernard Gotfryd  za zbiór opowiadań „Widuję ich w snach” - Nagroda w kategorii książka literacka.

gotfryd

Bernard Gotfryd - urodzony w Radomiu 1924 r., w rodzinie żydowskiej, wybitny amerykański fotograf prasowy. W latach 1943-1945 więzień obozów koncentracyjnych. W 1947 wyemigrował do USA. W 1957 r. rozpoczął pracę dla tygodnika „Newsweek”. Jest autorem fotografii najwybitniejszych osobistości świata polityki, literatury i sztuki. Jego prace prezentowane były na wystawach w galeriach i muzeach w Ameryce i w Polsce, a w 1976 roku zdobył Page One Award za zdjęcia Rudolfa Nuriejewa w roli Lucyfera.

Twórczość literacka
Pod wrażeniem spotkania Żydów ocalałych z Holokaustu (Waszyngton,  kwiecień 1983 r.) postanowił opisać swoje przeżycia wojenne. Jego opowiadania po raz pierwszy opublikował „Newsweek”, następnie ukazały się w książce „Anton the Dove Fancier and Other Tales of the Holocaust” (Baltimore, 2000; wyd. polskie: „Antoni Gołebiarz i inne opowiadania o Holokauście” Wrocław 2005). W 2009 r. ukazał się drugi tom opowiadań „Widuję ich w snach. Nowe opowiadania” (Radom, 2009).

 

widuje ich w snach

 Na książkę „Widuję ich w snach” składa się 11 opowiadań, w których widzimy przedwojenne, przemysłowe i żydowskie miasto Radom, czyli takie, jakie widział i zapamiętał autor. Pokazuje nam je przede wszystkim poprzez osobiste doświadczenia, ale także poprzez losy jego najbliższych sąsiadów.Utwory zamieszczone są w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej, natomiast niezwykły charakter tego wydawnictwa potęgują bardzo klimatyczne fotografie miejsc położonych w pobliżu rodzinnego domu Gotfryda, autorstwa Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego. Wydawca Miejska Biblioteka Publiczna im. J. A. i A. S. Załuskich w Radomiu, 2008.

 

..

Jerzy Sekulski za „Encyklopedię Radomia" - Nagroda w kategorii książka naukowa/popularnonaukowa

sekulskidr Jerzy Sekulski - dr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Urodzony w Elblągu, od 1984 r. mieszka w Radomiu. Wieloletni zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. A. i A. S. Załuskich w Radomiu. Od 2008 r. na emeryturze.

.
.
...

 

encyklopedia radomia

 „Encyklopedia Radomia” jest pierwszym encyklopedycznym wydawnictwem poświęconym temu miastu. Informacje o ludziach, wydarzeniach, miejscach z dalekiej i bliskiej przeszłości zebrane w jednej książce i uporządkowane w formie alfabetycznie ułożonych haseł stanowią bardzo wartościową publikacje o Radomiu.W wydaniu z 2009 r. znalazło się prawie 2000 haseł, natomiast w wydaniu drugim poprawionym i uzupełnionym z 2012 r. liczba haseł powiększyła się o 180. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2009.

Nagroda specjalna czasopisma „OK!Magazyn”, patrona medialnego konkursu - Magdalena Orzeł za książkę „Dublin. Moja polska karma” (Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2007).
 

.

Jury Nagrody

Jury Nagrody powołuje przed każdą edycją Prezydent Miasta Radomia.

Skład Jury:

Przewodnicząca: dr Anna Spólna - literaturoznawca, recenzent i krytyk współczesnej literatury polskiej, pracownik naukowy Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Członkowie:

prof. Stanisław Zbigniew Kamieński - prof. zw. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Uczestnik i kurator wielu wystaw i cyklów artystycznych. Współtwórca kolekcji sztuki współczesnej w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. W 2007 zdobył Radomską Nagrodę Kulturalną.

Dorota Koman - poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach, recenzentka, jurorka w konkursach literackich.

Agata Morgan - politolog, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej Miasta Radomia, przedstawiciel Prezydenta.

dr Sebastian Piątkowski - historyk i regionalista, pracownik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej centralnych ziem polskich w XIX i XX wieku. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących miasta Radomia i regionu. Laureat Nagrody Św. Kazimierza 2013.

Anna Skubisz - Szymanowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu (od 1996 roku). Przedstawiciel organizatora.