Wszystkich naszych Czytelników prosimy o anonimowe wypełnienie krótkiej ankiety. Zapraszamy wszystkich korzystających z biblioteki do wzięcia udziału w badaniu.

Cele badań:

◊ ocena biblioteki przez użytkowników;
◊ opis obecnego stanu funkcjonowania;
◊ poznanie potrzeb i oczekiwań użytkowników;
◊ wyznaczenie wskaźnika satysfakcji użytkowników biblioteki.

Formularze ankiety dostępne są w Bibliotece Głównej przy ulicy Piłsudskiego 12 (Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych, Szatnia). Wypełnione ankiety można wrzucać do specjalnie przygotowanych i opisanych urn.

Istnieje możliwość wypełnienia ankiety on-line. Wystarczy kliknąć poniższy link: ankieta

Od 6 marca formularze ankiet dostępne będą również we wszystkich filiach naszej biblioteki.