2 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Biblioteki Głównej (ul. Piłsudskiego 12, sala 36) na otwarcie wystawy prac Moniki Majcher-Kozieł „Podejrzane piękno jest bez skazy".
Autorka jest doktorem nauk technicznych – chemikiem kosmetologiem oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. W 2013 roku ukończyła malarstwo na UMCS w Lublinie i uzyskała dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego. Mimo chemicznego wykształcenia jej pasją jest malarstwo, dlatego wystawę możemy postrzegać w kategoriach połączenia tego co piękne i ulotne, z tym co piękne i praktyczne. Takie spojrzenie autorki wynika z zainteresowania składem chemicznym roślin (temu zagadnieniu poświęciła pracę doktorską) oraz wykorzystaniem ich w kosmetologii, medycynie i aromaterapii.