W lutym zapraszamy na wystawę prac plastycznych o tematyce zimowej dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.

Prezentowane prace plastyczne wykonywane były podczas zajęć rewalidacyjnych i plastyczno-manualnych. Ze względu na ograniczenia psychofizyczne uczniów większość prac została wykonana za pomocą metody F. Affolter, która polega na kładzeniu rąk terapeuty na grzbietowej stronie dłoni podopiecznego i lekkie ukierunkowanie ich na wykonanie czynności, dzięki czemu dziecko czuje się sprawcą. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy, dzięki której dzieci niepełnosprawne wraz z nauczycielami chcą przybliżyć cele i misję Ośrodka. Są nimi przede wszystkim: nauka, wychowanie, wspieranie rozwoju, poszanowanie praw dziecka i ucznia oraz tworzenie warunków podopiecznym do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego.

UWAGA: Wystawa nie będzie miała oficjalnego otwarcia

Wystawę będzie można obejrzeć do końca marca.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Galeria M10