Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu przedłużyła współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.

W ramach projektów „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016 oraz Edycja 2017”, a także najnowszego projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym” oferujemy osobom niewidomym i niedowidzącym możliwość bezpłatnego wypożyczenia do domu elektronicznego odtwarzacza książek mówionych Czytak i wybranych tytułów z 2087 cyfrowych książek mówionych. Projekty są dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytak to nowoczesne urządzenie udostępniane czytelnikom biblioteki posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.. Więcej informacji związanych z wypożyczeniem Czytaka i książek udzielają na miejscu pracownicy Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12 lub pod numerem telefonu 48 362 67 35 wew. 24.

Stan na 2019 rok

W ramach projektu "Niewidomi czytają słuchając" realizowanego ze środków PFRON w roku 2019-2020 zostanie nagranych łącznie 260 cyfrowych książek mówionych. Pierwszą partię książek Stowarzyszenie Larix udostępniło bibliotekom pod koniec września 2019. Pakiet zawiera 130 książek, z czego ponad 30 to nowości wydawnicze wydane drukiem w roku 2019. Zostały przeczytane przez 28 znanych i lubianych lektorów.

Regulamin wypożyczania Czytaka

Spis tytułów książek przeznaczonych na Czytaka - stan na 1 października 2019 r.

collage Small

1895