W połowie października rozpoczęliśmy cykl spotkań promujących Nagrodę Literacką Miasta Radomia oraz VII Radomskie Targi Książki Regionalnej, które w tym roku odbędą się w dniach 22-23 listopada w foyer Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Targi mają swoje hasło - Inne przestrzenie. Dlatego też spotkania organizowaliśmy w różnych miejscach miasta, a wzięli w nich udział autorzy, których książki zgłoszone zostały do konkursu.

Odbyły się następujące spotkania:

- z ks. Michałem Krawczykiem, autorem m.in. monografii klasztoru ojców Bernardynów, spotkaliśmy się 13 października w Parafii św. Rafała na radomskim Ustroniu... KLIK

- z Izabelą M. Krasińską i Catherine Cachee rozmawiała Aleksandra Michalska, a spotkanie odbyło się w Bibliotece Głównej... KLIK...

- z Grzegorzem Bartosem, z którym w pubie SOUL rozmawiała Beata Okulińska KLIK...

- z dr. Sebastianem Piątkowskim w Filii nr 2... KLIK...

- z Ewą Podsiadły-Natorską w restauracji Gruszki na Wierzbie... KLIK...

- z Grażyną Jeromin-Gałuszką... KLIK...

Zrealizowano w ramach zadania "Nagroda Literacka Miasta Radomia" sfinansowanego przez Prezydenta Miasta Radomia.