Wraz z radomskimi oddziałami Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszamy na spotkanie z Henrykiem Wańkiem, artystą malarzem, ilustratorem, grafikiem i plakacistą, zatytułowane O ziemi mistyków, odszczepieńców i przybłędów. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia o godz. 17.00 w Bibliotece Głównej, ul. Piłsudskiego 12 (sala 36).

Henryk Waniek urodził się w Oświęcimiu w 1942 r. Po trzech latach rodzina przeniosła się do Katowic. Choć dzisiaj formalnie jest warszawiakiem, to duchem i wyobraźnią jest stale w swojej magicznej krainie na Śląsku i Dolnym Śląsku, które są nieustającym tematem jego twórczości. Ostatnio poświęca się wyłącznie pisarstwu, które uprawia już od lat 70. XX w. Jest znawcą mistycyzmu, zagadnień ezoterycznych, alchemii, filozofii i religii wschodu czy numerologii. Do ważniejszych jego publikacji należą: „Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957”, „Finis Silesiae” czy „Hermes w Górach Śląskich”. Waniek pisze nie tylko o przeszłości, ale dotyka także współczesności, jak w najnowszej swojej książce o satyryku i bardzie Macieju Zembatym „Szalone życie Macieja Z.”.