Z radością informujemy, że Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu Anna Skubisz-Szymanowska otrzymała medal Zasłużony dla Powiatu Radomskiego. To kolejne wyróżnienie, jakim możemy pochwalić się w tym roku.
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu pełni funkcję biblioteki powiatowej dla 13 bibliotek samorządowych w powiecie radomskim. W uzasadnieniu podkreślone zostały starania dyrektor radomskiej książnicy o promocję bibliotek, książki i kultury czytelniczej w regionie, systematyczne wspieranie bibliotek gminnych w ich rozwoju oraz nacisk na modernizację procesów bibliotecznych, bogatą ofertę kulturalną i szkolenia pracowników.

Anna Skubisz-Szymanowska wspiera wdrażanie zintegrowanego elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+ i MATEUSZ. Dzięki Radomskiej Bibliotece Cyfrowej wiele unikatowych zbiorów dokumentujących historię, ludzi i działalność mieszkańców regionu radomskiego zostało zdigitalizowanych i udostępnionych czytelnikom. Dyrektor biblioteki radomskiej zainicjowała także w 2016 r. utworzenie Konsorcjum Bibliotek Publicznych Powiatu Radomskiego, które oferuje użytkownikom nieograniczony dostęp do ponad dwóch tysięcy publikacji elektronicznych na platformie internetowej IBUK Libra. Przykładem działalności na rzecz ziemi radomskiej jest także organizacja Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych, których celem jest prezentacja nowości wydawniczych – publikacji dotyczących Radomia i regionu radomskiego, spotkania wydawców, autorów, księgarzy, bibliotekarzy i zainteresowanych regionalistów. Sztandarową imprezą literacką MBP jest Radomska Wiosna Literacka. Do historii przeszło już 41 edycji, w czasie których radomianie i mieszkańcy powiatu radomskiego mieli okazję spotkać znanych i cenionych ludzi kultury: artystów i pisarzy. Spotkania w ramach Wiosny odbywały i odbywają się także bibliotekach gminnych powiatu radomskiego. Biblioteka wydaje również kwartalnik informacyjno-publicystyczny „Bibliotekarz Radomski”, którego redaktorem naczelnym jest Anna Skubisz-Szymanowska. Na łamach pisma omawiane są problemy radomskiego środowiska bibliotekarskiego. Czasopismo umożliwia przepływ informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem bibliotekarskim. Do publikowania na łamach „Bibliotekarza Radomskiego” zaproszeni są także bibliotekarze z terenu powiatu radomskiego. Duży nacisk kładzie także na wszelkie formy dokształcania zawodowego pracowników bibliotek. W siedzibie MBP organizuje szkolenia dla bibliotekarzy miasta Radomia i powiatu radomskiego.

Powiat jubileusz
Fot. ze strony www Powiatu Radomskiego