W imieniu organizatorów, Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Oddział Płock, zapraszamy do udziału w jubileuszowym XXX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Broniewskiego „O liść dębu”. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział twórcy z całego kraju i z zagranicy. Organizatorzy nie narzucają form lirycznych, ani tematyki, drobną sugestią jest sięgnięcie po tematykę płocką czy mazowiecką. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw pięciu wierszy, które nie były wcześniej nagradzane na żadnym z konkursów. Mogą wśród nich znaleźć się wiersze publikowane, jednak nie w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnokrajowych. Plonem konkursu jest starannie wydany tomik nagrodzonych wierszy, wzbogacony fotografiami członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy. Laureaci konkursu otrzymają również nagrody pieniężne. Zestawy wierszy należy przesłać pocztą na adres organizatorów.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ