Filii nr 16 (ul. Barycka 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu można oglądać Tryptyk Pawła Płowca Autor wystawy jest studentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk na kierunku grafiki komputerowej. Na co dzień zajmuje się tworzeniem grafiki użytkowej oraz projektów graficznych stron www. Interesuje się sztuką współczesną, czerpiąc inspiracje głównie z surrealizmu i minimalizmu. Powołując się na elementy fantastyczne i zestawienia kontrastowe, artysta zwraca uwagę na toczącą się walkę między pragnieniem zachowania autonomiczności i indywidualności a narastającą presją społeczną, której socjologiczne reguły zmuszają człowieka do odgrywania przydzielonej mu roli. Dzięki grotesce podkreśla paradoksalność systemu społecznego, który narzucając margines swobody przypisany każdej jednostce, skazuje ją na konkretne doświadczenia cywilizacyjne dyktowane przez zbiór obowiązków, nakazów i zakazów oraz wzajemnych relacji międzyludzkich. Artysta porusza również problematykę stereotypów, które przypisywane są konkretnym rolom i od których człowiek istniejący we wspólnocie nie może się odizolować. Prezentowany Tryptyk stworzony został w oparciu o kolor roku Pantone Ultra Violet. Prace można oglądać do końca października 2018 roku.