Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu „Safer Internet″ (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2018 jest Facebook. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które zmierzają do realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Jedną z aktywności jest organizacja konferencji z okazji DBI, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Lokalnym organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Radomiu jest również nasza Biblioteka. Filie nr 2 (ul. J. Zientarskiego 1A) oraz nr 16 (ul. Barycka 2) zorganizowały kilka spotkań poświęconych tematyce szacunku w wirtualnym świecie. Przewidzianą na luty „Dwójkową Akademię Czytelnika″ wypełnia tworzenie kultury szacunku w sieci. Gospodarz cyklu zaprasza młodzież szkolną na spotkanie Pomyśl zanim wrzucisz - 6 lutegogodz. 10:30. Następnie, 8 lutegogodz. 10:30 zapraszamy na kolejne spotkanie Hejt STOP! godz. 10:30 (oba spotkania: Filia nr 2, ul. J. Zientarskiego 1A). Również Filia nr 16 (ul. Barycka 2) zaprasza na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu poprzez szacunek w Internecie - 6 lutego, godz. 9:00 (ul. barycka 2).