Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktora Jerzego Sekulskiego – wieloletniego bibliotekarza z zawodu i z zamiłowania, zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, regionalisty i autora „Encyklopedii Radomia”, a nade wszystko – serdecznego człowieka.

Jerzy Sekulski urodził się w 1940 roku w Elblągu. Z wykształcenia był doktorem bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Do Radomia przyjechał w 1984 roku i wkrótce podjął pracę w ówczesnej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jako kierownik Filii Zbiorów Specjalnych. Był również zawodowo związany z Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, ale do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wrócił jako zastępca jej dyrektora w 1990 roku. I pozostał na tym stanowisku do 2008 roku, kiedy odszedł na emeryturę.

W latach 1996-2008 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Bibliotekarz Radomski”. Sam także publikował w nim teksty. Jerzy Sekulski był również członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Radomskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Renesans.

Dał się również poznać jako niestrudzony regionalista. W 2009 roku ukazała się jego „Encyklopedia Radomia”. To pierwsze wydawnictwo tego typu poświęcone miastu i jednocześnie owoc wieloletniej i skrupulatnej pracy Pana Jerzego. W pierwszym wydaniu znalazło się prawie 2000 haseł, w drugim – z 2012 roku, poprawionym i uzupełnionym, ich liczba powiększyła się o 180.

Za „Encyklopedię Radomia” Jerzy Sekulski otrzymał w 2009 roku Nagrodę Literacką Miasta Radomia. Mówił potem, podczas jednego ze spotkań, że tę publikację zawdzięcza bibliotece, bo pracując w niej, miał dostęp do wszystkich książek. I że właśnie „Encyklopedią Radomia”, spłaca bibliotece dług.

Panie Jerzy, dziękujemy. Będzie nam Pana brakować.

Msza święta pogrzebowa w intencji Jerzego Sekulskiego odbędzie się w poniedziałek, 19 lipca o godzinie 13:00 w Bazylice Mniejszej św. Kazimierza przy ulicy Głównej w Radomiu. Po niej uroczystości na Cmentarzu Komunalnym na Firleju.